TH EN
A A A

FTAไทย- อินเดีย เร่งใช้ประโยชน์ก่อนประเทศอื่นชิงความได้เปรียบจาก FTA

28 สิงหาคม 2550   
            อินเดียเป็นตลาดส่งออกใหม่ที่ภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันผลักดันให้สินค้าส่งออกไทยขยายตัว เพื่อกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่พิงตลาดหลักเดิม เช่น สหรัฐฯที่มีแนวโน้มชะลอตัวลง สินค้าไทยมีโอกาสขยายตัวได้ดีในตลาดอินเดียเนื่องจากเป็นตลาดใหญ่  การจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทย-อินเดียส่งผลให้ยกเลิกภาษีสินค้า 82 รายการเมื่อ 1 กันยายน 2549 หลังจากเริ่มทยอยลดภาษีตั้งแต่  1 กันยายน 2547 อินเดียถือเป็นตลาดส่ออกใหม่ที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในรอบ 7 เดือนแรกของปี 2550 โดยเติบโตถึง 66% เทียบกับการส่งออกทั้งหมดของไทยซึ่งขยายตัวเพียง 16.6% หลังการเจรจาทั้ง 2 ฝ่ายได้ข้อยุติคาดว่าการลดภาษีจะขยายไปสู่สินค้าอีกราว 5,000 รายการ ในปี 2551 คาดว่ามูลค่าการค้าไทยของไทย- อินเดียจะเพิ่มจาก 3,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2549เป็น 5,000 และ 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2551 และ 2543-54 ตามลำดับ 
            ขณะนี้อินเดียอยู่ระหว่างจัดทำ FTA กับประเทศต่างๆที่สำคัญได้แก่ด ญีปุ่น มาเลเซีย GCC อาเซียน (กับสิงคโปร์ลงนามไปแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2548) รวมทั้งประเทศที่คาดว่าอินเดียจะจัดทำ FTA ด้วยต่อไปได้แก่ นิวซีแลนด์ จีน สหรัฐฯ บังคลาเทศ เวียดนาม และอิสราเอล
 
ที่มา :  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?