TH EN
A A A

Bluetongue ระบาดหนัก ระลอกใหม่

8 ธันวาคม 2558   

                รายงานในสภายุโรปได้มีการตรวจพบการระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัส Bluetongue ทั่วยุโรป และยังระบาดหนักไปในฝรั่งเศสขยายออกเป็น  5 ภูมิภาค และยังต้องมีการเฝ้าระวังในฟาร์มโค
                เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบโค 6 ตัว ติดเชื้อ Bluetongue serotype8 ในฟาร์มปศุสัตว์ 5 แห่ง ในขณะที่มีการเฝ้าระวัง ทั้งนี้มีโค 808 ตัว ซึ่งถูกแยกออกมาที่เสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ และตรวจพบการระบาด 5 ครั้ง ในฟาร์มโคของฝรั่งเศสรวมทั้งระบาดไปยังเมือง Creuse และเมือง Allier และยังมีการตรวจพบการระบาดเข้าไปในออสเตรีย ฮังการี สโลวีเนีย ซึ่งได้รบผลกระทบจากเชื้อไวรัส  Bluetongue

 

ที่มา : thedairysite สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?