TH EN
A A A

ไต้หวันยืนหยัดต่อต้านประมงผิดกฎหมาย

2 ธันวาคม 2558    747 ครั้ง

                ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับคำเตือนและการคุกคามบทลงโทษการทำประมงผิดกฎหมายของไต้หวันจากสหภาพยุโรป (EU) กรมประมงของไต้หวันจึงย้ำว่ามีแผนที่จะเพิ่มบทลงโทษสำหรับการทำประมงผิดกฎหมาย
                รองอธิบดีกรมประมงของไต้หวันกล่าวว่า กรมประมงจะแก้ไขพระราชบัญญัติประมงเพื่อเพิ่มบทลงโทษและเพิ่มการตรวจสอบเจ้าพนักงานด้วย โดยจะติดต่อเจรจากับสหภาพยุโรปให้สำเร็จก่อนที่จะกำหนดให้มีการแก้ไขพระราชบัญญติดังกล่าวภายใน 6 เดือน ซึ่งไต้หวันหวังว่าจะถูกถอนรายชื่อออกจากใบเหลืองของสหภาพยุโรป ซึ่งได้รับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
                การที่สหภาพยุโรปให้ใบเหลืองไต้หวันนั้นเป็นการเตือนว่า ไต้หวันมีความเสี่ยงจะถูกระบุว่าเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย โดยสหภาพยุโรปประเมินว่าไต้หวันกำหนดโทษปรับสำหรับการทำประมงผิดกฎหมายน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับการกำหนดโทษปรับของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
                ทั้งนี้สหภาพยุโรปอาจจะพิจารณาบทลงโทษทางการค้าในการนำเข้าสินค้าประมงจากไต้หวัน ถ้าหากไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่องของการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลย้อนหลังได้ที่: http://www.acfs.go.th/read_news.php?id=13081&ntype=07

 

ที่มา: thefishsite.com สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?