TH EN
A A A

นักวิทย์ฯ จีน พบเชื้อกลายพันธุ์ดื้อยา "โคลิสติน"

25 พฤศจิกายน 2558   

                นักวิทยาศาสตร์จีนรายงานการกลายพันธุ์ของเชื้อแบคทีเรีย ที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียมียีนต์ต้านทานยาปฏิชีวนะ "โคลิสติน" ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังพบว่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวสามารถถ่ายทอดความต้านทานไปยังเชื้อแบคทีเรียที่ไม่ได้เป็นเชื้อต้านยาได้
                โดยล่าสุดตรวจสอบพบว่ามีสัดส่วนเชื้อ E.coli ที่มียีนต์ต้านทานยาปฏิชีวนะอยู่ 15%, 21% และ 1% จากการตรวจสอบตัวอย่างของเนื้อดิบ สัตว์และผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ ตามลำดับ ถือได้ว่าเป็นภาวะอันตรายที่ต้องอาศัยความร่วมมือแก้ไขในทั่วทุกมุมโลก
                ทั้งนี้ ที่ปรึกษาหน่วยงานสุขภาพสัตว์ของสหภาพเกษตรกรแห่งชาติ (NFU) กล่าวว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าจีนมีปริมาณการผลิตสุกร ระบบการสั่งจ่ายยาของสัตวแพทย์ และคำชี้แจงการใช้ยา ที่แตกต่างจากประเทศอื่น

 

ที่มา: thedairysite  สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?