TH EN
A A A

จีนพิจารณายกเครื่องกฎหมายติดฉลาก GMO

17 พฤศจิกายน 2558    944 ครั้ง

                กระทรวงเกษตรของจีนเปิดเผยว่าจะมีการพิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดภายใต้กฎหมายการติดฉลากสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) โดยเห็นว่าต้องพิจารณาข้อกำหนดสัดส่วน ส่วนประกอบ GMO ของผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องติดฉลากภายใต้กฎหมายความปลอดภัยอาหารของจีน มาตรการติดฉลากหลายประเทศในปัจจุบัน มีลักษณะดังนี้
                 • ผู้ผลิตของสหรัฐฯ สามารถเลือกได้ว่าจะติดฉลาก GMO หรือไม่
                 • ผลิตภัณฑ์อาหารของญี่ปุ่นบางรายการที่มีปริมาณ GM เกิน 5% ต้องมีการติดฉลาก GMO
                 • ผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ที่มีปริมาณ GM เกิน 0.9% ต้องมีการติดฉลาก GMO
                ผู้เชี่ยวชาญด้าน GM food คาดหวังว่ารัฐบาลจะนำกฎระเบียบของญี่ปุ่นและ EU มาเป็นแหล่งอ้างอิง หากจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย โดยต้องกำหนดเงื่อนไขว่า GM food ทุกชนิดต้องติดฉลากแหล่งกำเนิด เพราะยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะช่วยตรวจสอบปริมาณ GM ได้อย่างแม่นยำ และกฎหมายควรจะระบุรูปแบบของฉลากให้ชัดเจน

 

ที่มา: http://www.globaltimes.cn สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?