TH EN
A A A

ยูเครนพัฒนาความร่วมมือเกษตรกับเวียดนาม

30 ตุลาคม 2558    522 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 รัฐมนตรีกระทรวงนโยบายเกษตรและอาหารของยูเครน กล่าวในการประชุมร่วมกับเอกอัครราชทูตของเวียดนามว่า ยูเครนมีความพร้อมในการจัดทำความตกลงด้านเกษตรระดับทวิภาคีกับเวียดนาม
                รัฐมนตรีกระทรวงนโยบายเกษตรและอาหารของยูเครน กล่าวว่า ยูเครนกำลังเตรียมความพร้อมต่อการยื่นเอกสารคำขออนุญาตส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังเวียดนาม ซึ่งรัฐบาลยูเครนจะช่วยผลักดันความร่วมมือทางเกษตร พร้อมกับพิจารณาโอกาสการขยายโอกาสทางการค้าที่ดีและความร่วมมือต่างๆ
                ปริมาณการค้าระหว่าง 2 ประเทศในสองไตรมาสแรกของปี 2558 มีมูลค่ารวม 41.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยยูเครนได้ส่งออกสินค้าไปยังเวียดนามมูลค่า 14.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และนำเข้าสินค้าจากเวียดนามมูลค่า 27.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้ยูเครนคาดว่าเวียดนามจะมีความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารจากยูเครนมากขึ้น โดยส่วนใหญ่ยูเครนมีการส่งออกเมล็ดพันธุ์ เนื้อสัตว์ และนมไปยังเวียดนาม ในขณะที่เวียดนามส่งออกปลา ข้าว เครื่องเทศ และผลไม้มายังยูเครน

 

ที่มา: http://en.vietnamplus.vn สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?