TH EN
A A A

กุ้งจีนโดนกักกันที่สหรัฐ

27 สิงหาคม 2550   
             ผลิตภัณฑ์กุ้งจากจีนปัจจุบันโดนกักกันอัตโนมัติที่ด่านสหรัฐฯโดยไม่ต้องตรวจสอบทางกายภาพก่อน   ซึ่งหมายความว่าผู้นำเข้าจะต้องหาเอกสารจากห้องปฏิบัติการเอกชนเพื่อสามารถยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามมาตฐานความปลอดภัยด้านอาหารของสหรัฐฯจึงจะปล่อยนำเข้าไปจำหน่ายในสหรัฐฯได้  และหากไม่มีปัญหาความปอลดภัยด้านอาหารครบ 5 เที่ยวสินค้าติดต่อกัน บริษัทนั้นก็จะได้รับการถอนชื่อออกจากรายชื่อการเกตือนภัยนำเข้าและจะถูกสุ่มตรวจเล็กนอ้ยจาก USFDA เท่านั้น
 
ที่มา  :  Shrimpnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?