TH EN
A A A

นักวิจัยสหรัฐพัฒนาเครื่องตรวจพิษหอยสองฝาแบบพกพา

15 ตุลาคม 2558   

                หอยสองฝา (หอยแมลงภู่, หอยนางรม, หอยเชลล์, หอยลาย) ถือเป็นอาหารที่มีประโยชน์ทางโภชนาการ แต่หอยสองฝาเหล่านี้อาจมีพิษที่สามารถทำให้เกิดอาการท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง และในบางรายอาจมีอาการปวดศีรษะด้วย ซึ่งถือเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค นักวิจัยสหรัฐจึงได้คิดค้นและพัฒนาเครื่องตรวจพิษในหอยสองฝาแบบพกพา (LFIA) ที่มีความแม่นยำ ราคาไม่แพง สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งาน
                สาเหตุสำคัญของการก่อสารพิษ Okadaic acid (OA) และ Marine toxins ชนิดอื่นๆ ได้แก่การเพิ่มจำนวนของสาหร่ายบางชนิด (Algal blooms) ทำให้หอยสองฝาที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมีการสะสมของสารพิษผ่านการกรองอาหาร ซึ่งสารพิษนี้จะไม่ถูกทำลายด้วยความร้อนจากการต้ม นึ่งและแช่แข็ง และพิษดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคถึงขั้นเสียชีวิตได้ รัฐบาลสหรัฐจึงมีข้อบังคับให้มีการส่งตัวอย่างหอยสองฝาไปตรวจสอบก่อนนำไปจำหน่าย แต่การตรวจสอบในปัจจุบันพบว่ามีค่าใช้จ่ายสูง ยุ่งยากและช้า จึงทำให้นักวิจัยคิดค้นเครื่องตรวจพิษหอยสองฝาชนิดพกพา โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถใช้ตรวจสารพิษในหอยได้ 47 กลุ่ม ด้วยเทคนิค lateral flow immunoassay (LFIA) ที่คล้ายกับแผ่นตรวจการตั้งครรภ์ โดยใช้เวลาในการทดสอบน้อยกว่า 20 นาที ซึ่งหากผลการทดสอบมีค่าเป็นบวกแสดงว่าหอยสองฝาเหล่านั้นไม่สามารถนำมาจำหน่ายได้

 

ที่มา: http://www.thefishsite.com สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?