TH EN
A A A

เกษตรออสซี่เข้มหลังพบลอบนำเข้านม-หวั่นปนเปื้อน FMD

15 ตุลาคม 2558   

                กระทรวงเกษตรของออสเตรเลียได้ประกาศแจ้งเตือนผู้ประกอบการและประชาชนเกี่ยวกับอันตรายของโรคปากเท้าเปื่อยที่อาจปนเปื้อนมากับผลิตภัณฑ์นมที่ลักลอบนำเข้า หลังพบผู้ประกอบการฝ่าฝืนระเบียบด้านสุขอนามัยในการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากนม
                ผู้นำเข้าดังกล่าวถูกพบว่าเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายด้านการกักกันของออสเตรเลีย จากการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์นมซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื้อนโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) และยังฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าหน้าที่กักกันสินค้า โดยพยายามเคลื่อนย้ายสินค้าดังกล่าวไปยังสถานประกอบการที่ไม่ผ่านการรับรอง จึงถูกตัดสินลงโทษจำคุก 1 ปี 7 เดือน และปรับ 20,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
                จากเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวงเกษตรของออสเตรเลียจึงให้ความสำคัญต่อข้อกำหนดสุขอนามัยในการนำเข้าผลิตภัณฑ์นมและส่งเสริมความตระหนักของทั้งผู้นำเข้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีอุบัติภัยด้านโรคระบาดของสัตว์ในประเทศ

 

ที่มา: http://www.thecattlesite.com สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?