TH EN
A A A

ฟาสต์ฟู้ดสหรัฐตรวจสอบพบสารปฏิชีวนะตกค้างเพียบ

6 ตุลาคม 2558    661 ครั้ง

               รายงานล่าสุดเกี่ยวกับการตรวจสอบสารปฏิชีวนะปนเปื้อนอาหารภายในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดในสหรัฐอเมริกา พบว่ามีเพียง 5 บริษัท เท่านั้นที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ทำให้ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอื่นๆ หันมาให้ความสนใจวิกฤติของการปนเปื้อนสารปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์ และส่งผลให้ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเหล่านี้ให้ความสำคัญต่อการจัดหาเนื้อสัตว์ที่ปราศจากการใช้สารปฏิชีวนะเพิ่มขึ้น
               การใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์นั้น ส่งผลให้เกิดการตกค้างของยาทั้งในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ได้แก่ เกิดอาการข้างเคียงของยา การแพ้ยา (เช่น ยาในกลุ่ม Penicillins) การเกิดเชื้อดื้อยา ตลอดจนถึงการเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ทั้งนี้นอกจากการตกค้างของยาปฏิชีวนะในสัตว์แล้ว ยังทำให้เกิดการปนเปื้อนของยาในสิ่งแวดล้อม เช่น ในดิน และแหล่งน้ำด้วย

 

 ที่มา: http://www.thepigsite.com สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?