TH EN
A A A

กัมพูชาพบสุกรร่วมพันติด PRRS

6 ตุลาคม 2558   

                เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 มีรายงานว่าฟาร์มสุกร 2 แห่งในประเทศกัมพูชา พบสุกรที่ติดเชื้อโรคทางระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร (PRRS) ตายรวม 997 ตัว นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าฟาร์มสุกรในประเทศลัตเวีย รัสเซีย และซิมบับเว เกิดโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF) ในหมูป่าด้วย
                ทั้งนี้โรคทางระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจในสุกร (PRRS) และโรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน (ASF) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่ส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสุกรในหลายประเทศทั่วโลก การควบคุมและป้องกันโรคจำเป็นต้องดำเนินมาตรการนำเข้าสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสุกรที่เข้มงวด ควบคุมการเลี้ยงสุกรให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะ แนะนำเกษตรกรไม่ควรใช้เศษอาหารเลี้ยงสุกร แต่หากมีความจำเป็นให้นำเศษอาหารไปต้มให้สุกก่อน รักษาความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ

 

ที่มา: http://www.thepigsite.com สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?