TH EN
A A A

ข้าวเหนียวรุ่ง ราคากระฉูด จีนซื้อไม่อั้น

22 สิงหาคม 2550    4836 ครั้ง
           
นายสุรพงษ์ ปรานศิลป์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า สถานการณ์ราคาข้าวเหนียวปรับตัวสูงขึ้นเป็น  12,600-12,800 บาทต่อตัน จากต้นปีแค่ 10,061 บาทต่อตัน เป็นผลมาจากจีนสั่งซื้อเข้ามามากเพื่อเตรียมรับโอลิมปิค ทำให้ข้าวเหนียวขาดตลาด
           ในปี 2551 คาดว่าเกษตรกรจะนิยมปลูกข้าวเหนียวเพิ่มขึ้นจากราคาที่ล่อใจ จึงได้เตรียมแผนรองรับปริมาณการปลูกข้าวเหนียวที่เพิ่มขึ้น ด้วยการจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวให้เพียงพอกับความต้องการ แต่ละปีเกษตรกรมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวประมาณ 1 แสนตัน แต่ปัญหาขณะนี้ก็คือ ไม่สามารถผลิตได้ตามความต้องการ ทำให้ปริมาณเมล็ดพันธุ์ขาดแคลน และมีปัญหาไม่มีคุณภาพ
           กรมการข้าวได้เตรียมแผนส่งเสริมการปลูกในฤดูกาลหน้า ด้วยการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ดี พันธุ์สันป่าตอง และ กข.6 เพื่อเก็บไว้ทำเมล็ดพันธุ์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาเมล็ดพันธุ์ขาดแคลนต่อไป อย่างไรก็ดี กรมการข้าวอยู่ระหว่างศึกษาเพิ่มเติมว่า ปริมาณความต้องการข้าวเหนียวที่เข้ามามากในช่วงนี้นั้น จะมีความต้องการต่อเนื่องยาวนานเท่าใด คาดว่าอาจจะมีมากในช่วง 1-2 ปีเพื่อเตรียมรับโอลิมปิก ขณะที่ในระยะยาวต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สิ่งที่น่าจับตาคือ จีนก็เริ่มปลูกข้าวเหนียวมากเช่นเดียวกัน หากไทยส่งเสริมการปลูกมากเกินความต้องการของตลาดอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้ สำหรับผลผลิตของไทยปีนี้มีพื้นที่ปลูกข้าวเหนียวราว 10 ล้านไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 500 กิโลกรัมต่อไร่ หรือคาดว่าจะมีผลผลิตรวม 5 ล้าน
 
ที่มา  : โพสต์ทูเดย์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?