TH EN
A A A

มกอช. จัดสัมมนาวิชาการ มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร 2558

9 กันยายน 2558   

                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะองค์กรผู้นำด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ได้จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตรและอาหาร 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2558 รายละเอียดการจัดสัมมนา: http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_08-09-58_01.pdf
                ทั้งนี้ มกอช. มีความประสงค์ขอเรียนเชิญผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการสัมมนาด้ังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดกำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา ได้ที่

กำหนดการจัดสัมมนา: http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_08-09-58_02-update.pdf
แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนา: http://www.acfs.go.th/news/docs/acfs_08-09-58_03.pdf

 

*****(ไม่เสียค่าใช้จ่าย/จำกัดจำนวนผู้เข้าฟัง 300 ที่นั่ง)****


ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ: กองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 0-2561-2277 หมายเลขภายใน 1303 คุณกรกฤต หรือ 1302 คุณนงคราญ ในเวลาราชการ

 

ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?