TH EN
A A A

เวียดนามขยายส่งออกปู ไตรมาสที่ 1-2558

2 กรกฎาคม 2558   
                สมาคมผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลของเวียดนาม ได้รายงานสถิติการส่งออกปูของเวียดนามในช่วง เดือนมกราคม – เมษายน 2558 โดยพบว่า มีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557   
                ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าว เวียดนามมีการส่งออกปูไปยังตลาดปลายทาง 28 ประเทศ โดยมีผู้นำเข้ารายใหญ่ได้แก่ สหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งนำเข้าคิดเป็นสัดส่วนถึง 82.6% ของการส่งออกทั้งหมด  และมีการขยายตลาดในหลายภูมิภาค อาทิ ออสเตรเลียโดยมีปริมาณการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 170.3 % และฮ่องกงเพิ่มขึ้น 94.2%
                สมาคมผู้ผลิตฯ คาดว่าจะได้รับผลกำไรเพิ่มจากปริมาณการส่งออก, การเพิ่มปริมาณขึ้นและราคาน้ำมันที่ลดลงจากปี 2557 และหากเวียดนามสามารถบรรลุข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA) กับเกาหลีใต้และสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EEU) จะทำให้สามารถขยายตลาดการส่งออกได้เพิ่มขึ้น
 
ที่มา : The Fish Site สรุปโดย: มกอช.
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?