TH EN
A A A

ประเทศแถบทะเลดำคาดส่งออกธัญพืชลดลง 6 ล้านตัน

14 พฤษภาคม 2558   

                ผลการประชุมด้านธัญพืชในประเทศแถบทะเลดำครั้งที่ 12 (Black Sea Grain-2015) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2558 นักวิเคราะห์จากยูเครนได้ประมาณการส่งออกเมล็ดธัญพืชทั้งหมดในช่วงปี 2558 / 2559 ของกลุ่มประเทศแถบทะเลดำ (Black sea region) คาดจะมีแนวโน้มปริมาณการผลิตและการส่งออกธัญพืช ดังนี้
                  1. ปริมาณการส่งออกจากประเทศรัสเซีย ยูเครน และคาซัคสถาน จะอยู่ที่ 64 ล้านตัน ซึ่งจะลดลงจากเดิมถึง 6 ล้านตัน แม้ว่าที่ผ่านมาในแถบทะเลดำจะมีการส่งออกธัญพืชในปริมาณสูง แต่เนื่องด้วยปัจจัยอื่นๆ ทำให้ปริมาณการส่งออกธัญพืชลดลง อาทิ ตลาดส่งออกธัญพืชทั่วโลกมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการแข่งขันที่สูงขึ้น และการจำกัดปริมาณการส่งออกธัญพืชของรัสเซีย
                  2. ปริมาณการผลิตของธัญพืชในประเทศแถบทะเลดำ คาดว่าปี 2558 นี้จะมีปริมาณการผลิตถึง 164 ล้านตัน โดยจะลดลงจากก่อนหน้านี้ถึง 17 ล้านตัน เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ , ความผันผวนของค่าเงิน การควบคุมการส่งออกของภาครัฐ รวมทั้งการเติบโตในการแข่งขันระหว่างกลุ่มประเทศแถบทะเลดำ โดยนักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ปริมาณเก็บเกี่ยวผลผลิตใน 3 ประเทศตามลำดับดังนี้
                      - รัสเซีย 97 ล้านตัน
                      - ยูเครน 52.53 ล้านตัน (โดยปริมาณข้าวสาลีอยู่ที่ 20.6 ล้านตัน ซึ่งลดลงจากปี 2557 ที่มีปริมาณ 22.5 ล้านตัน)
                      - คาซัคสถาน เฉลี่ย 16-17 ล้านตัน
                ปัจจุบันประเทศแถบทะเลดำถือเป็นพื้นที่ผลิตธัญพืชที่สำคัญของโลก โดยมีสัดส่วนการส่งออกข้าวโพดถึง 40 % ซึ่งถือว่าอัตราการเติบโตในการส่งออกข้าวโพดในภูมิภาคดังกล่าวเป็นที่จับตามองจากประเทศผู้ผลิตและแปรรูปอาหารสัตว์เป็นอย่างยิ่ง

  
ที่มา: All About Feed สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?