TH EN
A A A

ราคาสุกรจีนพุ่งทะยาน จูงใจเพิ่มการผลิต

17 สิงหาคม 2550   
             ราคาสุกรในจีนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า  11.5 %ในเดือนกรกฎาคม  หรือ 85.8%ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  และราคาขายส่งสุกรแช่แข็งเพิ่มขึ้น 89%  การที่ราคาสุกรเพิ่มขึ้นอย่างมากเกอืยเท่าตัวเช่นนี้เป็นสืบเนื่องมาจากการขาดแคลนผลผลิต และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น  รัฐบาลพยายามที่จะควบคุมราคา  และลดความเสี่ยงต่างๆให้กับผู้เพาะเลี้ยงโดย มีการประกันภัยสุกรเพื่อลดความเสี่ยงจากธรรมชาติให้แก่เกษตรกร  จำนวนสุกรในฟาร์มใหญ่ๆเพิ่มขึ้นราว 7.3% ในเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
 
ที่มา  :  LexisNexis

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?