TH EN
A A A

EU ออกประกาศกฎระเบียบแก้ไขบัญชีรายชื่อข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพ (Health claims) ให้แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

27 มีนาคม 2558   

                สหภาพยุโรปออกประกาศกฎระเบียบ Commission Regulation (EU) 2015/391 ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ ที่ควบคุมการแสดงคำเตือนบนฉลากสำหรับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทช่วยเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก โดยปฏิเสธการขึ้นทะเบียนบัญชีข้อกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพ (Health claims) ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ประเภทช่วยเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก 3 รายการ คือ
                1) Beta-palmitate ซึ่งกล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยทำให้อุจจาระนิ่มส่งผลให้ขับถ่ายง่ายขึ้น
                2) Choline ซึ่งกล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยเสริมพัฒนาการสมอง
                3) Complex carbohydrates ซึ่งกล่าวอ้างว่ามีสรรพคุณช่วยให้เด็กทารกและเด็กเล็กรู้สึกอิ่มท้อง
               อย่างไรก็ดี EU อนุโลมให้ระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 6 เดือน สำหรับข้อกล่าวอ้างสรรพคุณของสารทั้ง 3 รายการหลังจากกฎระเบียบมีผลบังคับ โดยกฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 20 วัน หลังจากลงประกาศใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2558)
               สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_065_R_0008&from=EN

 

ที่มา : มกอช./สปษ.บรัสเซลส์ สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?