TH EN
A A A

Kosher-Aus ให้ความมั่นใจผู้บริโภคหลังพบปัญหาถุง Kosher เนื้อไก่

18 กุมภาพันธ์ 2558   

                สำนักมาตรฐานโคเชอร์ (Kosher-Australia) และร้านค้าปลีกรายใหญ่ในออสเตรเลียแถลงการณ์ขอโทษผู้บริโภคหลังมีรายงานการตรวจพบไก่อบที่จำหน่ายในร้านค้าปลีกดังกล่าวติดฉลากโคเชอร์ที่ไม่ถูกต้องและมีการบรรจุเนื้อไก่โคเชอร์ในถุงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้กับสินค้ารับรองโคเชอร์ (un-kosher) ทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน ทั้งนี้มีการให้ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับมาตรฐานโคเชอร์ทั้งการเฝ้าระวังและการตรวจสอบแหล่งที่มาของเนื้อไก่อย่างเข้มงวด รวมถึงกรรมวิธีการบรรจุสินค้า บรรจุภัณฑ์และวัสดุสัมผัสอาหารที่ใช้ในกระบวนการผลิต
                ที่ผ่านมาสำนักมาตรฐานโคเชอร์ออสเตรเลียประสบความสำเร็จจากการผลักดันโครงการโคเชอร์ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่อย่างต่อเนื่อง โดยจากเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักมาตรฐานโคเชอร์ได้แจ้งผู้ค้าปลีกข้างต้นให้แก้ไขสถานการณ์โดยการจัดหาแหล่งผลิตถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์ไก่โคเชอร์ให้เหมาะสมและเพียงพอ รวมถึงการติดฉลากให้ถูกต้องตามหลักคัชรูท

 

ที่มา: The Poultry Site สรุปโดย: มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?