TH EN
A A A

จีนเพิ่มการตรวจสอบอุตฯน้ำนมดิบ

6 กุมภาพันธ์ 2558   

                ในปี 2558 กระทรวงเกษตรจีน (Ministry of Agriculture: MOA) ได้เพิ่มการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมน้ำนมดิบเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์นมภายในประเทศ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะสุ่มตรวจสอบนมและการขนส่งน้ำนมดิบอย่างเข้มงวดเพื่อให้ไม่มีสารที่ผิดกฎหมายเจือปน และให้ความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบที่ใช้ผลิตอาหารทารก (นมผง) รวมถึงระบบเฝ้าระวังติดตามแหล่งที่มาในการรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารทารก (นมผง) ด้วย
                ความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมจีนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเมื่อปี 2551 เนื่องจากมีการตรวจพบสารเมลามีน ซึ่งถูกเติมลงในผลิตภัณฑ์นมโดยมีวัตถุประสงค์ให้ตรวจว่าปริมาณโปรตีนได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เด็กเจ็บป่วยกว่า 300,000 คน และเสียชีวิต 6 คน จากเหตุการณ์ดังกล่าวหน่วยงานด้านการเกษตรทั่วประเทศ ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลอุตสาหกรรมน้ำนมดิบอย่างจริงจังและมีมาตรการอย่างเด็ดขาดสำหรับการเติมสารปรุงแต่งที่ผิดกฎหมายในน้ำนมดิบ


ที่มา : Globaltimes สรุปโดย: มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?