TH EN
A A A

สัตว์ถูกฆ่าด้วยวิธีฮาลาลมากขึ้น

4 กุมภาพันธ์ 2558   

                ผลการสำรวจโดยสมาคมสัตวแพทย์อังกฤษในสหราชอาณาจักรพบว่าการฆ่าสัตว์โดยปราศจากการถูกทำให้สลบในอังกฤษเพิ่มจำนวนมากขึ้น โดยจำนวนโคที่ถูกฆ่าโดยวิธีดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบ 1 ใน 3 ระหว่างปี 2555 ถึง 2557 ในขณะที่จำนวนแกะเพิ่มขึ้นถึง 50% โดยพบว่าสัตว์ที่ถูกเชือดด้วยวิธีทางศาสนามีเพียง 80% ที่ถูกทำให้สลบก่อนเชือด
                ทั้งนี้สมาคมเรียกร้องสวัสดิภาพสัตว์ของสหราชอาณาจักร (RSPCA) ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์และเชื่อว่าสัตว์ควรได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับมนุษย์ พร้อมทั้งรวบรวมรายชื่อกว่า 100,000 ชื่อเพื่อเรียกร้องให้หยุดการเชือดสัตว์โดยไม่ทำให้สลบ
                ปัจจุบันรัฐบาลสหราชอาณาจักรไม่ได้ออกกฎห้ามฆ่าสัตว์ด้วยวิธีทางศาสนาเพียงแต่เสนอให้ทำสัตว์สลบก่อนการเชือด และยังยืนยันความเคารพต่อการปฏิบัติตามหลักศาสนาของยิวและมุสลิม


ที่มา : Independent สรุปโดย: มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?