TH EN
A A A

จีนยกระดับมันฝรั่งเป็นพืชอาหารหลักใหม่

21 มกราคม 2558    4838 ครั้ง

                กระทรวงเกษตรจีนกำลังส่งเสริมให้เพาะปลูกมันฝรั่งเพื่อเป็นพืชอาหารหลักชนิดใหม่ นอกจากข้าว ข้าวสาลี และข้าวโพด ประเทศจีนมีการปลูกมันฝรั่งมากว่า 400 ปี โดยปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกกว่า 5 ล้านเฮกตาร์ และมีแนวโน้มจะขยายตัวถึง 10 ล้านเฮกตาร์เพื่อรองรับความต้องการพืชอาหารของประเทศ
                ปัจจุบันจีนกำลังพัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วทำให้พื้นที่เพาะปลูกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 คาดว่าจะมีความต้องการบริโภคพืชอาหารหลักกว่า 50,000 ล้านกิโลกรัม และจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพาะปลูกให้ได้อย่างน้อย 120 ล้านเฮกตาร์ เพื่อรองรับกับความต้องการดังกล่าว
                จีนเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกกว่า 1,367 ล้านคน ในปัจจุบันจีนนำเข้าพืชอาหารหลัก เช่น ข้าว จากประเทศผู้ผลิตที่สำคัญหลายประเทศ เช่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า ปากีสถาน รวมทั้งประเทศไทย

 

ที่มา : Chinadaily สรุปโดย: มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?