TH EN
A A A

แนวโน้มอุตสาหกรรมสัตว์ปีกโลก คาดการณ์ว่าราคาจะขึ้นในครึ่งปีหลัง 2557 นี้

6 ตุลาคม 2557   

                แนวโน้มอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของโลกยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ารัสเซียจะห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ขณะที่การแข่งขันทางด้านราคาเนื้อสัตว์ (เช่น เนื้อวัว เนื้อสุกร) จะเพิ่มขึ้นและปริมาณความต้องการบริโภคเนื้อไก่ทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับที่สูง กระนั้นราคาไก่และสัตว์ปีกจะมีราคาเฉลี่ยลดลงในไตรมาสที่ 4
                สหรัฐอเมริกา: ราคาสัตว์ปีกยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 โดยพบว่าราคาเนื้ออกไก่เพิ่มสูงสุดในช่วงวันที่ 4 กรกฎาคม และคาดว่าปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมเนื้อไก่จะเพิ่มขึ้นอีก 3% ในปี 2558
                บราซิล: การส่งออกในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดี แม้ว่าตลาดสัตว์ปีกภายในประเทศจะได้รับผลกระทบจากความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศที่ลดลง เนื่องจากอำนาจการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่มีอย่างจำกัด
                สหภาพยุโรป: แนวโน้มการซื้อขายของตลาดเนื้อไก่คาดว่าจะยังอยู่ในระดับที่สูง เนื่องจากความต้องการในการบริโภคสูงแต่ปริมาณผลิตยังมีจำนวนจำกัด
                 จีน: ตลาดสัตว์ปีกยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดไข้หวัดนก รวมทั้งอุตสาหกรรมสัตว์ปีกทั่วประเทศกำลังลดปริมาณการผลิต มีผลให้ราคาสัตว์ปีกมีแนวโน้มว่าราคาจะสูงขึ้น
                ประเทศในกลุ่ม EMEA และอเมริกาใต้: อุตสาหกรรมสัตว์ปีกของรัสเซียและอัฟริกาใต้กำลังเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัสเซียเนื่องจากมีการห้ามนำเข้าสัตว์ปีก ในขณะที่อุตสาหกรรมในอาร์เจนตินากำลังชะลอตัว เนื่องจากปริมาณความต้องการในประเทศลดลงและรวมทั้งผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
                ในส่วนของเอเชีย: แนวโน้มอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของญี่ปุ่นสำหรับครึ่งปีหลังคาดว่าจะยังมีการเติบโตของภาคธุรกิจเนื่องจากทั่วประเทศมีการกักตุนสินค้าในปริมาณน้อยและอุตสาหกรรมระดับท้องถิ่นขนาดเล็กมีการขยายตัวในอัตราที่ต่ำ นอกจากนี้ไทยจะได้ประโยชน์จากความต้องการบริโภคของญี่ปุ่นที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีกในอินเดียยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ 

 

ที่มา : FarmingUK สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?