TH EN
A A A

ญี่ปุ่นและมาเลเซียลงนามบันทึกความเข้าใจสินค้าฮาลาล

8 กันยายน 2557    4841 ครั้ง

                มูลนิธิพัฒนาอาหารฮาลาลประเทศญี่ปุ่นและเมืองปีนังของมาเลเซีย  ได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกันว่าด้วยการนำเข้าและส่งออกอาหารฮาลาล ซึ่งมีเนื้อหาสนับสนุนทางด้านการค้า การมีส่วนร่วม และการส่งเสริมสินค้าฮาลาลระหว่างญี่ปุ่นและมาเลเซีย โดยทั้งสองฝ่ายมีความเห็นที่จะส่งเสริมข้อมูลการค้าและให้ความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการรายใหญ่
                ทั้งนี้ญี่ปุ่นได้แสดงความคาดหวังว่าการสนับสนุนสินค้าฮาลาลระหว่างญี่ปุ่นกับมาเลเซียในอนาคตจะเป็นไปได้ด้วยดี ขณะที่มาเลเซียก็ได้แสดงความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้กับบริษัทและนักลงทุนต่างชาติ


ที่มา : HalalFocus สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?