TH EN
A A A

เวียดนามระบุรัสเซียพอใจคุณภาพสินค้าประมง

8 สิงหาคม 2550   
             คณะผู้ตรวจสอบจากรัสเซียแสดงความพึงพอใจความพยายามของผู้ประกอบการเวียดนามในการยกระดับมาตรฐานและสุขอนามัย  ซึ่งทำให้ง่ายในการที่จะส่งออกสินค้าไปรัสเซีย
            Nafiquaved ระบุว่า RFSVPS กระทรวงเกษตรรัสเซียได้ประเมินเวียดนามหลังการตรวจสอบ 19 โรงงานในพื้นที่แม่โขงเดลตาเป็นเวลา 10 วัน  และกล่าวอ้างว่ารัสเซียพอใจอย่างสูงต่อกระบวนการเพาะพันธุ์ การจัดการน้ำ และการควบคุมคุณภาพของการเพาะเลี้ยงในจังหวัด Ben Tre   โดยเห็นว่าเวียดนามเข้มงวดมาตรฐานและคุณภาพหลังได้รับการเตือนจากรัสเซียในเดือนพฤษภาคม  ทั้งนี้เวียดนามและรัสเซียจะมีการลงนามข้อตกลงกันในเร็ววันนี้เพื่อแผ้วทางให้สามารถส่งออกสินค้าประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง catfish ไปรัสเซีย
ก่อนการระงับการนำเข้า เวียดนามประสบความสำเร็จในการเจาะตลาดสินค้าประมงรัสเซีย โดยส่งออกเพิ่มขึ้น 16 เท่าในช่วง 3 ปีหลัง  การส่งออกไปรัสเซียคิดเป็น 11.2% ของการส่งออกปลาของเวียดนามซึ่งมีมูลค่า 661 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เนื่องจากปัญหากับรัสเซีย การส่งออกของเวียดนามในช่วง 5 เดือนแรกเพิ่มเพียง 2% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้า
           ในขณะเดียวกันในวันที่ 1 สิงหาคมนี้  Naviquaved จะประกาศรายชื่อ 56 โรงงานที่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบด้าน hygine  ก่อนส่งออกไปญี่ปุ่น
 
ที่มา  :  Vietnamnet

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?