TH EN
A A A

เกาหลีใต้พบโรคปากเท้าเปื่อย ครั้งที่ 3

14 สิงหาคม 2557   

                กระทรวงเกษตรอาหารและกิจการชนบทเกาหลีใต้ (MAFRA) พบโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ในสุกรจำนวน 120 ตัว ในฟาร์ม Hapcheon ห่างจากกรุงโซล 350 กิโลเมตร โดย MAFRA ได้สั่งให้ทำลายสุกรที่ติดเชื้อทั้งหมด ทั้งนี้การพบสุกรติดโรค FMD ครั้งนี้ ถือเป็นการพบการระบาดของโรค FMD ครั้งที่ 3 ของเกาหลีใต้ ซึ่งการระบาดครั้งล่าสุดเมื่อปี 2554 สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าถึง 2.64 พันล้านดอลล่าร์ (ประมาณ 85,000 ล้านบาท)
                อนึ่ง ปัจจุบันเกาหลีใต้มีมาตรฐานป้องกันโรค FMD โดยกำหนดให้มีการให้วัคซีนในสุกรและโค และมีข้อบังคับให้ทุกฟาร์มต้องนำปศุสัตว์ของตนเข้ารับวัคซีนด้วย

 
ที่มา : ThePigSite News Desk   สรุปโดย : มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?