TH EN
A A A

USFDA เตือนผู้ประกอบการระเบียบฉลาก Gluten-Free

13 สิงหาคม 2557    4905 ครั้ง

                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการผลิตอาหารให้ปฏิบัติตามระเบียบการติดฉลากปลอดกลูเตน (Gluten-free) ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. 2557  โดยมีข้อกำหนดดังนี้
                  1.) ต้องมี Gluten น้อยกว่า 20 ส่วน ต่อ 1 ล้านส่วน (ppm) จึงจะสามารถติดฉลาก Gluten-free ได้
                  2.) กรณีมี Wheat ในรายการส่วนประกอบ นั้นไม่สามารถระบุ Gluten-free ได้
                อนึ่งผู้ที่มีอาการแพ้กลูเตน จะทำให้มีอาการของโรค Celiac Disease ซึ่งทำให้เกิดการอักเสบที่ลำไส้เล็ก ทำให้ไม่สามารถดูดซึมไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และสารอาหารอื่นๆได้อย่างเพียงพอ บางรายที่อาการแพ้รุนแรง อาจทำให้เกิดภาวะ anaphylaxis ได้

 

ที่มา : USFDA  สรุปโดย : มกอช.
 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?