TH EN
A A A

สหรัฐฯ ปรับปรุงกฎระเบียบการตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์ปีก

7 สิงหาคม 2557   

                สหรัฐฯปรับปรุงระเบียบการตรวจสอบโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกครั้งแรกในรอบกว่า 50 ปี โดยหวังให้ลดอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารได้ 5,000 ครั้งต่อปี
                เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2557 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ได้ประกาศระเบียบการตรวจโรงงานแปรรูปสัตว์ปีกซึ่งมีเนื้อหาว่าด้วยการลดจำนวนผู้ตรวจสอบ (Inspector) สัตว์ปีกลง 1 ใน 4 แต่ยังคงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางด้านอาหารมากกว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยในขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนั้นจะต้องใช้ตัวอย่างสัตว์ปีกในการตรวจสอบที่เข้มงวดเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจเชื้อก่อโรค นอกจากนั้นยังจะมีการตรวจความสะอาดของสถานประกอบการเพิ่มเติม เพื่อให้ปลอดภัยจากเชื้อ Salmonella และ Campylobacter นอกจากนี้กฎระเบียบใหม่ได้กำหนดให้จัดฝึกอบรมผู้ตรวจสอบในการหาสิ่งที่เป็นอันตรายในโรงงานแปรรูปและเพิ่มปริมาณการตรวจสอบเชื้อก่อโรคของผู้ประกอบการด้วย
                Salmonella และ Campylobacter เป็นเชื้อก่อโรคในสัตว์ปีกและเป็นสาเหตุสองอันดับแรกในการก่อโรคที่เกิดอาหารเป็นพิษ เฉพาะเชื้อ Salmonella ทำให้มีผู้ล้มป่วยในสหรัฐฯ ประมาณ 1.2 ล้านคน เสียชีวิตประมาณ 450 คน ต่อปี

 

ที่มา : Fox News สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?