TH EN
A A A

ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ประเดิมฉีดวัคซีนไข้หวัดนกแบบจำกัดวง

28 กุมภาพันธ์ 2549   

          ภายหลังการระบาดไรคไข้หวัดนกในสหภาพยุโรปทั้ง กรีซ อิตาลี สโลเวเนีย เยอรมัน เดนมาร์ก ฮังการี ออสเตรีย ฝรั่งเศส รวมทั้งในทวีปยุโรป เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธุ์ 2549 ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ได้ยื่นเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการยุโรปด้านสุขอนามัยผู้บริโภคในการ ขอใช้มาตรการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกแบบจำกัดวงโดยจำกัดชนิดและพื้นที่เฉพาะที่เห็นว่าเป็นชนิดสัตว์ปีกที่มีความเสี่ยงสูงหรืออยู่ในเขตพื้นที่ที่มี ความเสี่ยงสูง
          ฝรั่งเศส : ฉีดวัคซีนในห่านและเป็ดในเขต 3 เขตทางภาคตะวันตกของฝรั่งเศส ได้แก่ เขต Les landes, Loire - Atlantique และ Vendee จำนวน 900,000 ตัว
          เนเธอร์แลนด์ : ฉีดวัคซีนในไก่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระและไก่เลี้ยงดูเล่นเป็นงานอดิเรก (hobby chicken) จำนวน 5,000,000 ตัว
          ทั้งนี้ทั้งสองประเทศไม่ได้ฉีดวัคซีนในไก่เลี้ยงในฟาร์มเชิงพาณิชย์
          วันที่ 22 กุมภาพันธุ์ 2549 ที่ประชุม SCCH ได้มีมติอนุญาตอย่างเป็นทางการให้ฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์สามารถฉีดวัคซีนได้จำกัดวงตามที่ขอมาโดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 1 เมษายน 2549 ซึ่งสหภาพยุโรปได้ย้ำหนักแน่นว่า สัตว์ปีกทุกตัวที่ได้รับการฉีดวัคซีนนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปยังคงสงวนท่าทีเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเงื่อนไขการวางจำหน่ายเนื้อและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากสัตว์ปีกที่ได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้
          นาย Markos Kyprinou กรรมาธิการสหภาพยุโรปด้านสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวให้ข้อคิดเห็น ต่อข้อเสนอการขอใช้วัคซีนของฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์ในครั้งนี้ว่า การใช้วัคซีนในครั้งนี้เป็นมาตรการป้องกันสัตว์ปีกให้รอดพ้นจากเชื้อไข้หวัดนกที่กำลัง ระบาดอยู่ในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม การใช้วัคซีนย่อมมีผลเสีย คือ อาจส่งผลให้ไม่สามารถมองเห็นอาการของสัตว์ที่ติดเชื้อได้ เนื่องจากไม่แสดงอาการป่วยให้เห็น รวมทั้งในที่ประชุม SCCH เยอรมันและสหราชอาณาจักรยังคงไม่เห็นด้วยกับการอนุโลมให้ใช้ วัคซีนในสัตว์ปีกที่เลี้ยงเพื่อการบริโภคของฝรั่งเศสและเนเธอร์แลนด์
          ขณะนี้ฝรั่งเศสกำลังหวั่นเกรงว่าญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสองประเทศผู้รับซื้อตับบดรายใหญ่ของฝรั่งเศสจะออกมาตรการระงับการนำเข้าตับบดเนื่องจากการใช้วัคซีนป้องกันไข้หวัดนกในห่านและเป็ดครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม ฝรั่งเศสกล่าวว่า ตนจำเป็นต้องฉีดวัคซีนในห่านและเป็ดใน 3 เขตพื้นที่ดังกล่าวเพราะเป็นเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไข้หวัดนก รวมทั้งไม่สามารถกักบริเวณให้ห่านและเป็ดอยู่ภายใต้โรงเรือนดังเช่นไก่ได้

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?