TH EN
A A A

ญี่ปุ่นตรวจเข้มนำเข้ากุ้งเวียดนาม

28 พฤษภาคม 2557   

                ญี่ปุ่นมีแผนระงับการนำเข้ากุ้งจากเวียดนาม เนื่องจากตรวจพบสาร Oxytetracycline เกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตอาหารทะเลของเวียดนาม (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers: VASEP) กล่าวว่า ญี่ปุ่นจะหันไปนำเข้ากุ้งจากอินเดียและอินโดนีเซียแทน ทั้งนี้ VASEP ได้ขอให้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบควบคุมพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

                กุ้งของเวียดนามที่ส่งออกไปยัง EU และญี่ปุ่นในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2557 ถูกส่งกลับ เนื่องจากปนเปื้อนสาร Oxytetracycline สูงกว่า 0.1 ppm ส่งผลให้ EU มีคำเตือนว่าจะพิจารณาใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นสำหรับสินค้ากุ้งจากเวียดนาม หากเวียดนามยังไม่แก้ไขปัญหา

               อนึ่ง เมื่อต้นปีที่ผ่านมา VASEP คาดการณ์ว่า ในปี 2557 การส่งออกกุ้งของเวียดนามอาจมีมูลค่าถึง 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ หากมีการแก้ปัญหาเรื่องสายพันธุ์และสารเคมีตกค้างในกุ้ง

 

ที่มา : Asia News Network สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?