TH EN
A A A

ฝรั่งเศส สั่งห้ามนำเข้าสุกรและผลิตผลพลอยได้จากสุกร

8 พฤษภาคม 2557   

                ฝรั่งเศส มีคำสั่งห้ามนำเข้าสุกรมีชีวิต ผลิตผลพลอยได้จากสุกร และสเปิร์มของสุกร จากประเทศที่มีการระบาดของโรค PED เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เม็กซิโก และญี่ปุ่น

                เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร อาหาร และป่าไม้ของฝรั่งเศส (the French ministry of agriculture, agrifood and forestry: MAAF) ได้แสดงความเป็นห่วงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ หากเกิดการรบาดของโรค PED ในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศฝรั่งเศส โดยมีความกังวลต่อการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากประเทศแคนาดา อย่างไรก็ตาม คำสั่งห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงเนื้อสุกรสำหรับการบริโภค

                ทั้งนี้ มีรายงานว่า จีน และญี่ปุ่น เริ่มเข้มงวดต่อการนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐอเมริกา โดยในส่วนของ EU ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีคำสั่งห้ามนำเข้าสุกรจากอเมริกาเหนือ และคาดว่าจะขยายรวมไปถึงสมาชิกส่วนใหญ่ของ EU

                อนึ่ง มีสุกรกว่าเจ็ดล้านตัวตายไปแล้วด้วยโรค PED ในสหรัฐอเมริกา หลังจากมีการตรวจพบครั้งแรกในปีที่ผ่านมา โรคดังกล่าวส่งผลทำให้ปริมาณสุกรลดลงและราคาเนื้อสุกรในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้น
 

ที่มา : PigProgress  สรุปโดย : มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?