TH EN
A A A

ฮ่องกง สั่งห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากสตานิสลอสเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย

28 เมษายน 2557   

                หน่วยงานด้านความปลอดภัยอาหารของฮ่องกง (Hong Kong is Food Safety Department) สั่งห้ามนำเข้าสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกจากสตานิสลอสเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย หลังองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Office International des Epizooties : OIE) แจ้งเตือนว่าพบการระบาดของไข้หวัดนก H5 สายพันธ์ไม่รุนแรงในฟาร์มนกกระทา โดยขณะนี้ หน่วยงานดังกล่าวได้มีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสหรัฐฯ เพื่อติดตามสถานการณ์

 

ที่มา : GlobalTimes สรุปโดย : มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?