TH EN
A A A

งานวิจัยเผย ฮู่โจวอาจเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดเชื้อไวรัส H7N9 สายพันธุ์ใหม่

4 เมษายน 2557   
                งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Virology ที่จัดทำโดย Institute Pasteur of Shanghai ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ Chinese Academy of Sciences ร่วมกับ  Huzhou Center for Disease Control and Prevention ของประเทศจีนได้เปิดเผยว่า เมืองฮู่โจวในเขตมณฑลเจ้อเจียงอาจเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดเชื้อไวรัส H7N9 สายพันธุ์ใหม่ โดยผลการวิจัยพบว่า เมื่อเดือนเมษายน 2013 มีการตรวจพบการแลกเปลี่ยนพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่หลายสายพันธุ์ในกลุ่มสัตว์ปีก ประกอบกับเนื่องจากฮู่โจวตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของมณฑลเจ้อเจียงติดกับทะเลสาบไท่ฮูที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศจีน และเมืองดังกล่าวยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติขนาดใหญ่ของนกในธรรมชาติถึง 2 แหล่ง ดังนั้น ฮู่โจวจึงอาจเป็นต้นกำเนิดของเชื้อไวรัส H7N9 สายพันธุ์ใหม่ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นภัยคุกคามต่อมนุษย์
 
ที่มา : ChinaDaily  สรุปโดย : มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?