TH EN
A A A

APHIS อนุญาตนำเข้ามันฝรั่งสดจากเม็กซิโกมาสหรัฐฯ

4 เมษายน 2557   
                APHIS อนุญาตการนำเข้าหัวมันฝรั่งสดจากเม็กซิโกมายังสหรัฐอเมริกา เริ่มวันที่ 25 เมษายน 2557  โดยการนำเข้ามันฝรั่งจะต้องผลิตให้ถูกต้องตามระบบวิธีการดังต่อไปนี้
                     - เมล็ดมันฝรั่งต้องผ่านการรับรองสายพันธุ์
                     - โรงคัดบรรจุต้องผ่านการลงทะเบียน
                     - มีการขนส่งในรูปแบบชิงพาณิชย์
                     - ผ่านการยืนยันการตรวจสอบตัวอย่างในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์
                นอกจากนี้มันฝรั่งต้องคุณสมบัติดังนี้
                     - ผ่านการล้างทำความสะอาดและไม่เปื้อนดิน
                     - ผ่านการตรวจสอบทั้งภายในภายนอกและผ่านการรับรองว่าไม่มีศัตรูพืชที่เป็นอันตราย
                     - บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท
                     - มีใบรับรองสุขอนามัยพืชและระบุข้อความรับรองเพิ่มเติมว่าปราศจากศัตรูพืชที่เป็นอันตราย
                     - มีการตรวจสอบที่ด่านนำเข้า

                กฏระเบียบฉบับสุดท้ายถูกเผยแพร่ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 โดยการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นสำหรับกฏระเบียบดังกล่าวได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 สามารถสืบค้นข้อคิดเห็นได้ที่ http://www.regulations.gov/#!docketDetail;D=APHIS-2013-0037

 
 
ที่มา : USDA  สรุปโดย : มกอช.
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?