TH EN
A A A

สหรัฐฯ ประกาศร่างกฎระเบียบสุขลักษณะในการขนส่งอาหารคนและอาหารสัตว์

4 เมษายน 2557    4821 ครั้ง

                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐฯ (USFDA) ประกาศร่างกฎระเบียบสุขลักษณะในการขนส่งอาหารและอาหารสัตว์ (Proposed Rule on Sanitary Transportation of Human and Animal Food) ซึ่งมีข้อกำหนดให้ผู้ขนส่งสินค้าต้องควบคุมปัจจัยต่างๆ ในการขนส่ง ได้แก่ ยานพาหนะ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนร่วมในการขนส่งอาหารและอาหารสัตว์ การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยในการขนส่ง การบันทึกข้อมูล และข้อยกเว้นการบังคับใช้ โดยร่างกฎระเบียบได้ระบุความรับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่งอาหารครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนก่อนส่งออกจากประเทศต้นทาง จนถึงการขนส่งภายในประเทศปลายทางไปยังผู้รับสินค้า
                ทั้งนี้ สินค้าและกระบวนการที่ได้รับการยกเว้นจากความครอบคลุมของกฎระเบียบได้แก่
                1. ผู้ส่งสินค้า (Shipper) ผู้ขนส่งสินค้า (Carrier) ผู้รับสินค้า (Receiver) ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการขนส่งสินค้าที่มีรายรับต่อปีต่ำกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐฯ
                2. กิจกรรมในการขนส่งสินค้าในกลุ่มสินค้าเกษตรที่ยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปซึ่งผลิตจากฟาร์ม
                3. อาหารที่ส่งผ่านสหรัฐฯ โดยมีปลายทางไปยังประเทศอื่น
                4. อาหารที่นำเข้าสหรัฐฯ โดยมีจุดประสงค์เพื่อการส่งออกเพียงอย่างเดียว และไม่ได้ใช้จำหน่ายหรือบริโภคในสหรัฐฯ
                5. การขนส่งอาหารที่สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานาน (shelf-stable) ที่ไม่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภายนอก
                6. การขนส่งก๊าซอัดความดันที่ใช้กับอาหาร
                7. การขนส่งปศุสัตว์มีชีวิตที่ใช้เป็นอาหาร
               
ทั้งนี้ สามารถส่งข้อคิดเห็นผ่านช่องทาง
www.regulations.gov
โดยอ้างอิง Docket Number FDA-2013-N-0013 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

 

 

ที่มา : USFDA / ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สรุปโดย : มกอช.

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?