TH EN
A A A

ปศุสัตว์สั่งจับตาไข้หวัดนกชายแดนกัมพูชา

3 เมษายน 2557   
                จากกรณีพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 สายพันธุ์รุนแรงในประเทศกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างใกล้ชิด โดยกำชับให้ด่านกักกันสัตว์ตามแนวชายแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทหาร ตำรวจ และศุลกากร ตรวจสอบไม่ให้มีการนำสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกเข้ามาในประเทศ รวมถึงให้ทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคยานพาหนะตลอดจนบุคคลเดินเท้า ซึ่งหากพบการกระทำผิดจะทำการจับกุมดำเนินคดีและทำลายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกในทันที
                ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกให้เข้มงวดในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีก โดยจัดให้มีเล้าหรือโรงเรือนนอนเพื่อป้องกันพาหะนำโรค และหากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ปศุสัตว์ตำบล อาสาปศุสัตว์ อาสาสมัครสาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหรือ อบต. ในพื้นที่ทันที  
 
ที่มา : แนวหน้า สรุปโดย : มกอช.
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?