TH EN
A A A

เกษตรกรเพาะปลูกหอมแดงอินโดนีเซียค้านการนำเข้าหอมแดงจากต่างประเทศ

3 เมษายน 2557    4837 ครั้ง
                Mr. Juwari ประธานสมาคมเกษตรกรเพาะปลูกหอมแดงอินโดนีเซีย (Chairman of the Shallot Association of Indonesia) กล่าวถึงนโยบายการกำหนดราคาอ้างอิงหอมแดงที่ออกโดยกระทรวงการค้าอินโดนีเซีย (Ministry of Trade, Indonesia) ว่าเป็นการทำร้ายเกษตรกรเพาะปลูกหอมแดงในประเทศ โดยทางรัฐได้ออกประกาศว่า หากหอมแดงมีราคาขายปลีกสูงกว่า 25,000 รูเปียห์/กิโลกรัม หรือราคาหน้าสวนสูงกว่า 12,000 รูเปียห์/กิโลกรัม จะอนุญาตให้มีการนำเข้าหอมแดงจากต่างประเทศ ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2557 ที่ผ่านมาทางกระทรวงการค้าได้อนุญาตให้นำเข้าหอมแดงได้เป็นจำนวน 75,762 ตัน Mr. Juwari แจ้งว่าปัญหาของเกษตรเกิดจากการที่ราคาหอมแดงในท้องตลาดมีความผันผวนและราคายังแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ เช่น ในเขต Brebes ราคาหอมแดงแตกต่างกับกรุงจาการ์ตา หรือที่เมือง Benjarmasin บนเกาะกาลิมันตัน ซึ่งยังคงทำให้กระทรวงการค้าอินโดนีเซียมีความไม่ชัดเจนในการกำหนดราคามาตรฐานอ้างอิง รวมทั้งขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับราคาหอมแดงในพื้นที่ต่างๆ ของอินโดนีเซีย
                โดยปกติการนำเข้าหอมแดงควรพิจารณาจากปริมาณผลผลิตหอมแดงเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ ซึ่งสมาคมเกษตรกรเพาะปลูกหอมแดงอินโดนีเซียได้ประเมินว่า ผลผลิตหอมแดงภายในประเทศอินโดนีเซีย มีปริมาณเฉลี่ยถึง 1,000,000 ตัน/ปี ขณะที่ปริมาณความต้องการบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ 680,000 ตัน/ปี ซึ่งปริมาณการผลิตช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม และธันวาคม-มกราคม จะมีประมาณ 350,000 ตัน และ 200,000 ตัน ตามลำดับ
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตา สรุปโดย : มกอช.

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?