TH EN
A A A

รัสเซียเตรียมนำเข้าเนื้อสุกรจากบราซิล

24 มีนาคม 2557   
                รัสเซียมีแผนจะนำเข้าเนื้อสุกรจากบราซิลในเดือนมีนาคม 2557 เพื่อทดแทนเนื้อสุกรที่รัสเซียได้สั่งระงับการนำเข้าจาก EU ปัญหามาจากการระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (African swine fever: ASF) ที่ระบาดในลิทัวเนีย เมื่อเดือนมกราคม 2557 โดยก่อนหน้านี้รัสเซียมีแผนจะนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ แต่ยกเลิกไปด้วยเหตุผลเรื่องความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทั้งนี้รัสเซียและแคนาดาระบุว่าต้องการเพิ่มปริมาณการส่งออกเนื้อสุกรไปยังรัสเซีย โดยแคนาดาคาดว่าจะได้รับการสั่งซื้ออีกครั้งหลังจากที่ได้รับการเข้าตรวจรับรองจากหน่วยงานในสุขอนามัยสัตว์ของรัสเซียแล้ว อนึ่งก่อนหน้านี้รัสเซียนำเข้าเนื้อสุกรจาก EU คิดเป็นปริมาณถึง1/4 ของปริมาณการส่งออกทั้งหมดของสหภาพยุโรป

ที่มา : pigprogress สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?