TH EN
A A A

เยอรมนีพบเชื้อไข้หวัดนกระบาดในฟาร์มไก่ไข่

24 มีนาคม 2557   
                  เยอรมนีพบเชื้อไข้หวัดนก H5N1 สายพันธุ์ความรุนแรงต่ำระบาด บริเวณชายแดนติดกับเนเธอร์แลนด์ โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการส่งการแจ้งเตือนไปยังองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ซึ่งเริ่มระบาดตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2557 ที่เขต Laar ในรัฐ Lower Saxony (Niedersachsen) โดยคาดว่าจะมีสัตว์ปีกติดเชื้อ 38,270 ตัว ทั้งนี้พบสัตว์ปีกออกไข่ลดลงและตายทั้งหมด 48 ตัว พร้อมกับตรวจหาสาเหตุการตายของสัตว์ฝูงดังกล่าว โดยคัดแยกสัตว์ปีกจำนวน 38,270 ตัวออกเพื่อเฝ้าดูอาการ และยังไม่ทราบที่มาของการแพร่ระบาด
 
ที่มา : The poultry site สรุปโดย : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?