TH EN
A A A

เม็กซิโกประกาศห้ามจับกุ้งพื้นที่รัฐชายฝั่งแปซิฟิกเป็นการชั่วคราว

24 มีนาคม 2557   
                กระทรวงเกษตร ปศุสัตว์ พัฒนาชนบท ประมง และอาหารของเม็กซิโก (SAGARPA) ได้ประกาศห้ามจับกุ้งในพื้นที่เขตมหาสมุทรแปซิฟิก เนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลผสมพันธุ์ ซึ่งจะทำให้เกิดการฟื้นฟูประชากรกุ้งอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมพื้นที่ต่อไปนี้
                1. เขตน้ำเค็มฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งแต่บริเวณชายแดนที่ติดกับสหรัฐอเมริการวมพื้นที่อ่าวแคลิฟอร์เนีย จนถึงขอบเขตตอนใต้ของรัฐ Nayarit รวมทั้งพื้นที่ทะเลสาบน้ำเค็มและพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งของรัฐ Baja California Sur, Sonora, Sinaloa และ Nayarit ตั้งแต่เวลา 20 นาฬิกา ของวันที่ 10 มีนาคม 2557
                2. เขตน้ำเค็มตั้งแต่บริเวณชายแดนรัฐ Nayarit จนถึงรัฐ Jalisco และเขตทะเลสาบน้ำเค็มในรัฐ Colima ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 13 มีนาคม 2557 ยกเว้นขอบเขตอำนาจในพื้นที่อ่าว Tehuantepec ซึ่งจะเริ่มห้ามจับกุ้งตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่ 28 มีนาคม 2557
ทั้งนี้ SAGARPA จะประกาศวันที่สิ้นสุดการห้ามจับกุ้งในภายหลังผ่านประกาศของสถาบันประมงเม็กซิโก (INAPESCA)
 
 
ที่มา : TheFishSite สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?