TH EN
A A A

จีนปฏิเสธนำเข้าข้าวโพด GM จากสหรัฐฯ

6 มีนาคม 2557   
                จีนส่งคืนข้าวโพดจำนวน 887,000 ตัน จากสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมสายพันธุ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยมีการตรวจพบข้าวโพด GM สายพันธุ์ MIR 162 ครั้งแรกเดือนตุลาคม 2556 ในเซินเจิ้น และต่อมาพบในอีกหลายด่านนำเข้าของจีน ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบและกักกันสินค้า นำเข้า-ส่งออก ระดับท้องถิ่นได้ถูกกำชับให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด และให้ส่งคืนหรือทำลายสินค้าที่ตรวจพบการปนเปื้อน GM ที่ไม่ได้รับการอนุญาต
 
ที่มา : Chinadaily  สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?