TH EN
A A A

ออสเตรเลียปลอดจากโรคไข้หวัดนกแล้ว

28 กุมภาพันธ์ 2557    4811 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ออสเตรเลียประกาศเป็นประเทศที่ปลอดจากไข้หวัดนกแล้ว ตามมาตรา 10.4.4 ของหลักการด้านสุขภาพสัตว์บกของ OIE ทั้งนี้ ออสเตรเลียได้สิ้นสุดการเป็นพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก ตามรายงานการติดตาม ฉบับที่ 6 ที่ส่งให้ OIE ว่ามาตรการขจัดการปนเปื้อนและการติดเชื้อได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 โดยสาเหตุสำคัญของการแพร่ระบาดมาจากการสัมผัสกับสัตว์ป่า
 
ที่มา : The poultry site สรุปโดย : มกอช.
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?