TH EN
A A A

ยกเลิกการจัดสัมมนา EU rules on: Pesticide, Additives and Contaminants

24 กุมภาพันธ์ 2557    4815 ครั้ง
                เรียนผู้ที่สนใจและสมัครเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ EU rules on: Pesticide, Additives and Contaminants ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เนื่องจากมีความขัดข้องในการจัดสัมมนา จึงขอยกเลิกการจัดสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว
                สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?