TH EN
A A A

เนื้อออสซี่ส่งออกเพิ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

27 กรกฎาคม 2550   
              การส่งออกเนื้อออสเตรเลียไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นในปี 2549/50 เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมบริการอาหาร
ข้อมูลจาก Meat and Livestock Australia (MLA) ระบุว่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็น 30,847 ตัน หรือเพิ่ม 79% โดยเป็นเนื้อแช่แข็งเพิ่ม 91% เนื้อแช่เย็นเพิ่ม 28% โดยการส่งออกไปทุกประเทศเพิ่มขึ้น
• เนื้อแช่เย็น 4,201 ตันส่งไปหลายประเทศรวมทั้งฟิลิปปินส์ 91ตัน สิงคโปร์ 1,447 ตัน 
• เนื้อแช่แข็งทั้งหมด 26,645 ตัน โดยเป็นอินโดนีเซีย 18,385 ตัน
• เนื้อที่เลี้ยงโดยธัญพืช (grain-fed beef) 3,861 ตัน โดยสิงคโปร์ 554 ตัน  มาเลเซีย 395 ตัน ไทย 313 ตัน
การส่งออกเนื้อเป็นการส่งออกเนื้อสำหรับอุตสาหกรรม  รองลงมาคือเนื้อชิ้น (loins และเนื้อชิ้นเกรดสอง) ทั้งนี้คาดว่าการส่งออกจะเพิ่มอย่างต่อเนื่องในครึ่งหลังของปี  โดยเฉพาะช่วงตรุษจีนซึ่งมีการบริโภคเนื้อสูงสุดในภูมิภาคนี้
 
ที่มา  :  Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?