TH EN
A A A

กลุ่มอาหารแช่แข็งของสหรัฐฯ สนับสนุนการติดฉลากสินค้าGMO

12 กุมภาพันธ์ 2557   
                สถาบันอาหารแช่แข็ง (AFFI) ของสหรัฐฯ เข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อความปลอดภัยอาหาร ในการสนับสนุนโครงการการติดฉลากอย่างมีความรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการแก้ไข/เพิ่มเติมที่ซับซ้อนของกฎระเบียบการติดฉลากแต่ละรัฐ ที่อาจจะเพิ่มแทนที่จะลดความสับสนแก่ผู้บริโภค ซึ่งกลุ่มพันธมิตรฯ เป็นเครือข่ายของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ผลักดันกฎหมายการติดฉลากอาหาร สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมดัดแปลงพันธุกรรม นำโดยสมาคมผู้ผลิตร้านขายของชำและสมาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดแห่งชาติ ที่ร่วมกันผลักดันโครงการติดฉลากGMOโดยสมัครใจ ทั้งนี้ รัฐแคลิฟอร์เนียและวอชิงตันได้ริเริ่มการลงคะแนนเสียงเรื่องการติดฉลากGMO และจะมีอย่างน้อย 30 รัฐ ที่จะพิจารณาการริเริ่มติดฉลาก GMO ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า
 

ที่มา : Meat poultry สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?