TH EN
A A A

แคนาดาอนุญาตให้สามารถสั่งนำเข้าวัคซีน PED ในกรณีฉุกเฉิน

3 กุมภาพันธ์ 2557   
               หน่วยงานตรวจสอบอาหารของแคนาดา (CFIA) เตรียมอนุญาตให้สัตวแพทย์สามารถสั่งนำเข้าวัคซีน iPED+ สำหรับโรคท้องร่วงติดต่อในสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea: PED) เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของสุกรในฟาร์มเลี้ยงภายใต้การควบคุมของสัตวแพทย์และใช้ในลักษณะเป็นการป้องกัน
               แคนาดายืนยันการระบาดของโรค PED เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ในเขตรัฐออนตาริโอ โดยพบเชื้อไวรัสแพร่ระบาดในฟาร์มสุกรอย่างน้อย 4 แห่ง และรายงานจากสื่อมวลชนยังพบว่ามีเชื้อไวรัสในโรงงานแปรรูปเนื้อสุกร พื้นที่ประกอบเครื่องมือ และพื้นที่ขนส่งด้วย
 
 
ที่มา : MeatPoultry สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?