TH EN
A A A

เกาหลีใต้เตรียมทำลายสัตว์ปีกเพิ่มเหตุ H5N8

3 กุมภาพันธ์ 2557   
                กระทรวงเกษตรเกาหลีใต้ เผยผลยืนยันการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง H5N8 ในฟาร์มสัตว์ปีกจำนวน 6 แห่ง และในนกอพยพจำนวน 13 ตัวอย่าง และอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบยืนยันเพิ่มเติมในฟาร์มสัตว์ปีกอีก 4 แห่ง และในนกอพยพจำนวน 50 ตัวอย่าง
                ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรเกาหลีใต้ได้เตรียมทำลายสัตว์ปีกในฟาร์มเพิ่มเติมจำนวนกว่า 1.4 ล้านตัว จากที่ทำลายไปแล้วกว่า 6.44 แสนตัว หรือคิดเป็นจำนวนต่ำกว่า 1% ของประชากรสัตว์ปีกทั่วประเทศ และเตรียมควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในระหว่างช่วงเทศกาลตรุษจีน (30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2557) ที่จะมาถึงด้วย
 
 
ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?