TH EN
A A A

รัสเซียอาจจะระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจาก EU

3 กุมภาพันธ์ 2557   
                รัสเซียอาจจะระงับการนำเข้าเนื้อสุกรจากลิทัวเนีย เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกันในลิทัวเนียซึ่งระบาดบริเวณชายแดนที่ติดกับรัสเซีย ทั้งนี้รัสเซียเตรียมเข้าหารือกับคาซัคสถานและเบลารุสในสัปดาห์หน้าเนื่องจากทั้ง 3 ประเทศเป็นประเทศในกลุ่มคู่ค้าของ EU เพื่อหาทางออกที่ดีสุดในการค้าระหว่างกัน โดยการหารือในครั้งนี้อาจจะส่งผลให้มีการจำกัดการนำเข้า จากเดิมที่เบลารุสทำการระงับการนำเข้าเนื้อสุกรไปก่อนหน้านี้แล้ว
 

ที่มา : Pig progress สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?