TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากจีนเป็นการชั่วคราว

27 มกราคม 2557   

                 ฟิลิปปินส์มีคำสั่งห้ามนำเข้าสัตว์ปีกทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าจากจีนเป็นการชั่วคราว รวมไปถึงเนื้อสัตว์ปีก ลูกไก่ ไข่และน้ำเชื้อ ซึ่งเป็นผลมาจากรายงานสถานการณ์ระบาดของเชื้อไข้หวัดนก H5 และ H7 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 ในประเทศจีน โดยพบการระบาดที่หมู่บ้าน Zhungzhuang Jiaozhuang และ Baoding ใน Heibei เพื่อเป็นการสอดคล้องกับมาตรการระงับการนำเข้า ฟิลิปปินส์ยังสั่งระงับการแปรรูป การประเมินคำขออนุญาตนำเข้าและการออกใบอนุญาตนำเข้า รวมถึงการตรวจยึดผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกนำเข้าจากจีน แต่ให้ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านความร้อนแล้วเท่านั้น

 

ที่มา : The poultry site สรุปโดย : มกอช.

 

 

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?