TH EN
A A A

สัญญาณที่ดีสำหรับข้าวโพด GMO จากสหรัฐฯ ไปจีน

15 มกราคม 2557   
                เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ รายงานว่ารัฐบาลจีนได้ผ่านการพิจารณาต่ออายุใบรับรองการนำเข้าข้าวโพดสายพันธุ์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม (GM) จากสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีต่อการคลี่คลายปัญหาการระงับนำเข้าข้าวโพดจำนวนกว่า 600,000 ตัน จากเหตุผลการปนเปื้อนข้าวโพด GM สายพันธุ์ MIR162 เมื่อช่วงปลายปี 2556 ที่ผ่านมา
               ล่าสุดสหรัฐฯ ได้ปรับลดประมาณการข้าวโพดส่งออกไปยังจีนในปีการซื้อขาย 2556/57 (ตั้งแต่เดือนกันยายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557) จาก 7 ล้านตัน เหลือเพียง 5 ล้านตัน จากสาเหตุการระงับนำเข้าข้าวโพดและกากข้าวโพดที่ได้จากกระบวนการผลิตเอทานอล (DDGs) แม้ว่าจีนจะผ่อนปรนข้อกำหนดในการนำเข้า DDGs จากสหรัฐฯ แล้วก็ตาม
 
ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?