TH EN
A A A

MOU ออสเตรเลียกับการ์ตาเรื่องปศุสัตว์

20 กรกฎาคม 2550   
             มีการลงนาม MOU  ปศุสัตว์ส่งออกจากออสเตรเลียไปการ์ตา  โดย  Peter McGauran รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียกับ Sheikh Abdul Bin Khalifa Al Thani รัฐมนตรีเกษตรและเทศบาลการ์ตา   สาระสำคัญใน MOU จะระบุกระบวนการในการจัดการเกี่ยวกับสัตว์มีชีวิตที่ออสเตรเลียจะส่งไปยังการ์ตา  ซึ่งรวมทั้งการกักกันสัตว์ในสถานกักกัน  ปศุสัตว์ที่ระบุไว้ใน MOU  ครอบคลุม  แกะ วัว ควาย และแพะเพื่อการชำแหละและเพื่อการทำพันธุ์หรือเพาะเลี้ยง  เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งด้านสุขภาพสัตว์และด้านสวัสดิภาพสัตว์ที่ส่งออกว่าเป็นไปในระดับที่นานาชาติยอมรับ
การ์ตาเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของออสเตรเลียสำหรับแกะมีชีวิตโดยมีการส่งออก 192,000 ตัวมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์
             รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ออสเตรเลียระบุว่านี่เป็น MOU ทวิภาคีฉบับที่ 9 ที่ออสแตรเลียลงนามกับประเทศตะวันออกกลางเกี่ยวกับสัตว์มีชีวิต  โดยลงนามกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อธันวาคม 2547 กับคูเวตเมื่อเดือนมีนาคม  2548 กับเอริเทรียเมื่อเดือนเมษายน 2548 กับซาอุดิอาราเบียและจอร์แดนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2548  กับอียิปต์ 2 ฉบับในเดือนตุลาคม 2549 และกับลิเบียเมื่อเดือนพฤษภาคม 2550
 
ที่มา  :  Meatnews

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?